Unilit 65 (TD13 SISKAL) reparatie en afwerk mortel

Productomschrijving : reparatie en afwerk mortel

arte-unilit-65m-demo-001-250px
Unilit 65 is een traditionele, droog voorgemengde minerale reparatiemortel op basis van natuurlijk hydraulische kalk als bindmiddel en passende toeslagstoffen met een aangepaste korrelverdeling.
Unilit 65 kenmerkt zich door een trage maar sterke hechting, een hoge plasticiteit, een laag gehalte aan oplosbare zouten en een uitstekende waterdampdoorlaatbaarheid. Deze natuurlijk hydraulische kalkmortel is zeer stabiel en is zorgvuldig bereid om problemen van microscheurtjes en een te snelle uitdroging te vermijden.
De natuurlijk hydraulische kalk, aangewend als bindmiddel, is in overeenstemming met de Europese norm EN 459-1, NHL 5. De mortel Unilit 65 is conform aan de Europese norm UNI EN 998-1.

Toepassingsgebied

Unilit 65 is bijzonder geschikt voor allerlei toepassingen op traditionele ondergronden en dit zowel in de restauratie, renovatie als nieuwbouw.
Unilit 65 kan onder meer als grondlaag voor een binnen- en/of buitenbepleistering op diverse ondergronden (zoals b.v. traditioneel metselwerk in baksteen en natuursteen, bestaande bepleisteringen, etc.), als metsel- en voegmortel voor traditioneel metselwerk, als legmortel voor het verlijmen van terracotta en stenen tegels of als steenherstellingsmortel aangewend worden.
Dankzij de natuurlijke poriënstructuur van hydraulische kalk onderhoudt Unilit 65 de vochthuishouding van de structuur, waardoor praktisch alle gekende problemen met betrekking tot vorstschade en zoutuibloeiingen uitgesloten kunnen worden, dit voor zover de vocht- en zoutbelasting van de ondergrond niet te hoog is en de onderlaag in goede staat verkeert.

Verwerkingsvoorschriften : reparatie en afwerk mortel

Voorafgaand aan het aanbrengen van het mortelbed wordt de ondergrond gereinigd van losse deeltjes, stof en vetten en vervolgens licht bevochtigd. De ondergrond mag op het ogenblik van het aanbrengen van de mortel evenwel niet verzadigd zijn, daar dit de hechting en de kwaliteit van de aangebrachte mortel sterk vermindert.
De mortel wordt gemengd met zuiver water in een verhouding van 5 tot 6 l op een zak van 30 kg kant-en-klare kalkmortel. De menging dient te gebeuren met een traag draaiende elektrische menger voor een periode van 3 tot 4 minuten tot een homogene en smeuïge massa bekomen wordt. Aldus bekomt men een zeer goed verwerkbare mortel, die gedurende 3 uur verwerkbaar blijft.
In functie van de toepassing wordt de mortel met de hand of mechanisch op de gewenste dikte aangebracht. Herstellingen en/of mortellagen met een gemiddelde laagdikte en/of metsel- of voegwerk met een gemiddelde voegbreedte van 10 tot 20 mm worden gerealiseerd met de grovere kalkmortel Unilit 65N. Voor de iets fijnere kalkmortel Unilit 65M bedraagt de gemiddelde laagdikte 5 tot 8 mm, terwijl voor Unilit 65F dit 1 tot 4 mm is. Indien een grotere laagdikte vereist wordt, kan deze in meerdere lagen opgebouwd worden. Als geschilderde afwerking wordt een mineraal verfsysteem aangewend, hetzij een zuivere kalkverf, hetzij een silicaatverf. Een droogtijd van minimaal 1 week dient in acht genomen te worden.
Het mortelsysteem mag niet aangebracht worden bij temperaturen lager dan +5°C. Nooit op een bevroren ondergrond aanbrengen, evenmin bij dichte mist. Tijdens zonnige en droge periodes dienen de nodige maatregelen getroffen te worden om een te snelle uitdroging van de vers aangebrachte mortelpasta te vermijden. De mortel dient tegen vorst en sterke bezonning beschermd te worden gedurende 48 à 72 uren na het aanbrengen.

Opvolging

In het geval de ondergrond waterafstotend behandeld is (siliconen, siloxanen of soortgelijke) of bij twijfel, dient overleg plaats te vinden met de technische dienst van de leverancier van de natuurlijk hydraulische kalkmortel.
De stabiliteit van het product bedraagt minstens 6 maanden indien bewaard in de originele, hermetisch afgesloten verpakking in een gepaste omgeving. Bewaren op een koele en droge plaats, buiten het bereik van vorst. Afschermen van warmtebronnen.

 

Technische Gegevens

Korrelgrootte
Unilit 65N max. 4 mm
Unilit 65M max. 1.4 mm
Unilit 65F max. 0.8 mm
Soortelijke massa ca. 1550 kg/m³
Druksterkte (EN 1015-11)
klasse CS II (1.5 N/mm² ≤ fc ≤ 5 N/mm²)
Hechtsterkte (EN 1015-12) ≥ 0.3 N/mm²
Dampdiffusieweerstand (μ) 12
pH-waarde
verse mortelpasta > 10.5
uitgeharde mortel ~ 7
Brandweerstandsklasse (EN 13501) A1
Verhouding water/mortel 0.18 l/kg
Mengtijd 3 à 4 minuten
Verbruik 15 – 18 kg/m²/cm Maximale laagdikte per laag Unilit 65N 20 mm Unilit 65M 10 mm Unilit 65F 5 mm Leveringsvorm zakken van 30 kg Kleur beige

 

Korrelgrootte Unilit 65Nmax. 4 mmUnilit 65Mmax. 1.4 mmUnilit 65Fmax. 0.8 mmSoortelijke massaca. 1550 kg/m³Druksterkte (EN 1015-11) klasse CS II(1.5 N/mm² ≤ fc ≤ 5 N/mm²)Hechtsterkte (EN 1015-12)≥ 0.3 N/mm²Dampdiffusieweerstand (μ)12pH-waarde verse mortelpasta> 10.5uitgeharde mortel~ 7Brandweerstandsklasse (EN 13501)A1Verhouding water/mortel0.18 l/kgMengtijd3 à 4 minutenVerbruik15 – 18 kg/m²/cmMaximale laagdikte per laag Unilit 65N20 mmUnilit 65M10 mmUnilit 65F5 mmLeveringsvormzakken van 30 kgKleurbeige