Unilit 200 – 300 – 400 (ARENINO AR 20) gekleurde afwerkmortel

Productomschrijving

gekleurde afwerkmortel UNILIT 200-300-400 (Arenino AR 20)
Unilit 200, 300 en 400 zijn traditionele, droog voorgemengde en in de massa gekleurde minerale afwerkmortels op basis van natuurlijk hydraulische kalk als bindmiddel, natuurlijke pigmenten en passende toeslagstoffen met een aangepaste korrelverdeling.

Unilit 200, 300 en 400 kenmerken zich door een trage maar sterke hechting, een hoge plasticiteit, een laag gehalte aan oplosbare zouten en een uitstekende waterdampdoorlaatbaarheid. Deze natuurlijk hydraulische kalkmortels zijn zeer stabiel en zijn zorgvuldig bereid om problemen van microscheurtjes en een te snelle uitdroging te vermijden.

De natuurlijk hydraulische kalk, aangewend als bindmiddel, is in overeenstemming met de Europese norm EN 459-1, NHL 5. De mortels Unilit 200, 300 en 400 zijn conform aan de Europese norm UNI EN 998-1.

Toepassingsgebied

Unilit 200, 300 en 400 zijn bijzonder geschikt voor een toepassing als in de massa gekleurde afwerklagen voor binnen- en buitenbepleisteringen op traditionele ondergronden en dit zowel in de restauratie, renovatie als nieuwbouw. De in de massa gekleurde afwerkmortels bestaan in 3 verschillende korrelgroottes en 12 basiskleuren om een brede waaier aan afwerkingen mogelijk te maken, van fijn geglad tot een ruwe ‘natuurstenen’ afwerking.

Dankzij de natuurlijke poriënstructuur van hydraulische kalk onderhouden Unilit 200, 300 en 400 de vochthuishouding van het metselwerk, waardoor praktisch alle gekende problemen met betrekking tot vorstschade en zoutuitbloeiingen uitgesloten kunnen worden, dit voor zover de vocht- en zoutbelasting van de ondergrond niet te hoog is en de onderlaag in goede staat verkeert.

Verwerkingsvoorschriften

Voorafgaand aan het aanbrengen van de afwerklaag wordt de ondergrond gereinigd van losse deeltjes, stof en vetten en vervolgens licht bevochtigd. De ondergrond mag op het ogenblik van het aanbrengen van de mortel evenwel niet verzadigd zijn, daar dit de hechting en de kwaliteit van de aangebrachte mortel sterk vermindert.
De mortel wordt gemengd met zuiver water in een verhouding van 4 tot 5 l op een zak van 30 kg kant-en-klare kalkmortel. De menging dient te gebeuren met een traag draaiende elektrische menger voor een periode van 3 tot 5 minuten tot een homogene en smeuïge massa bekomen wordt. Aldus bekomt men een zeer goed verwerkbare mortel, die gedurende 2 uur verwerkbaar blijft. De witte basiskleur (nr.1) kan vooraf manueel bijgekleurd worden met een maximaal aan 10 gewichtspercent aan zuivere natuurlijke pigmenten.

De afwerkingsmortel wordt in twee lagen aangebracht, vers in vers, op een totale dikte volgens de korrelgrootte. De eindlaag van de bepleistering wordt vervolgens gesponst, geschuurd, geglad, gepolijst, edm. met een plakspaan, alnaargelang het gewenste effect.

De afwerkmortels Unilit 200, 300 en 400 mogen niet in aanraking komen met de grond. Een droogtijd van 1 tot 2 dagen dient in acht genomen te worden.
Het mortelsysteem mag niet aangebracht worden bij temperaturen lager dan +5°C. Nooit op een bevroren ondergrond aanbrengen, evenmin bij dichte mist. Tijdens zonnige en droge periodes dienen de nodige maatregelen getroffen te worden om een te snelle uitdroging van de vers aangebrachte mortelpasta te vermijden. De mortel dient tegen vorst en sterke bezonning beschermd te worden gedurende 48 tot 72 uren na het aanbrengen.

Opvolging

In het geval de ondergrond waterafstotend behandeld is (siliconen, siloxanen of soortgelijke) of bij twijfel, dient overleg plaats te vinden met de technische dienst van de leverancier van de natuurlijk hydraulische kalkmortel.

De stabiliteit van het product bedraagt minstens 6 maanden indien bewaard in de originele, hermetisch afgesloten verpakking in een gepaste omgeving. Bewaren op een koele en droge plaats, buiten het bereik van vorst. Afschermen van warmtebronnen.

Technische Gegevens

Korrelgrootte
Unilit 200 max. 4.0 mm
Unilit 300 max. 2.0 mm
Unilit 400 max. 0.8 mm
Hechtsterkte (EN 1015-12) ca. 0.60 N/mm²
Dampdiffusieweerstand (μ) 10
pH-waarde
verse mortelpasta > 10.5
uitgeharde mortel ~ 7
Brandweerstandsklasse (EN 13501) A1
Verhouding water/mortel 0.16 l/kg
Mengtijd 3 à 5 minuten
Verbruik
Unilit 200 8 – 10 kg/m²
Unilit 300 5 – 7 kg/m²
Unilit 400 4 – 5 kg/m²
Totale laagdikte in 2 lagen
Unilit 200 6 – 8 mm
Unilit 300 4 – 5 mm
Unilit 400 2 – 3 mm
Leveringsvorm zakken van 30 kg
Kleur 12 kleuren