Unilit 25 (TD13 P) lichte minerale mortel

arte-unilit-10-demo-001-850px

Productomschrijving

Unilit 25 is een traditionele, droog voorgemengde lichte minerale mortel op basis van natuurlijk hydraulische kalk als bindmiddel en geëxpandeerde silicen met een aangepaste korrelverdeling.
Unilit 25 kenmerkt zich door een trage maar sterke hechting, een hoge plasticiteit, een laag gehalte aan oplosbare zouten en een uitstekende waterdampdoorlaatbaarheid. Deze natuurlijk hydraulische kalkmortel is zeer stabiel en is zorgvuldig bereid om problemen van microscheurtjes en een te snelle uitdroging te vermijden. De natuurlijk hydraulische kalk, aangewend als bindmiddel, is in overeenstemming met de Europese norm EN 459-1, NHL 5. De mortel Unilit 25 is conform aan de Europese norm UNI EN 998-1.

Toepassingsgebied

Unilit 25 is in het bijzonder geschikt voor toepassingen op erg poreuze bouwelementen, zoals isolatie- en snelbouwstenen, silicaatstenen, cellenbeton, gipsblokken, edm. Dankzij zijn natuurlijke eigenschappen beheerst Unilit 25 de vochtigheidsgraad van de structuur, zodat deze ten allen tijde onder de meest optimale omstandigheden kan uitdrogen. Alle gekende vochtproblemen worden alzo opgelost. De beheersing van de vochtigheidsgraad van de ondergrond zorgt er tevens voor dat de voegen van het metselwerk zich niet in de bepleistering aftekenen. Unilit 25 kan perfect aangewend worden in zowel nieuwbouw, renovatie als restauratie, en dit zowel binnen als buiten.

Verwerkingsvoorschriften

Voorafgaand aan het aanbrengen van de grondlaag wordt de ondergrond gereinigd van losse deeltjes, stof en vetten en vervolgens licht bevochtigd. De ondergrond mag op het ogenblik van het aanbrengen van de mortel evenwel niet verzadigd zijn, daar dit de hechting en de kwaliteit van de aangebrachte mortel sterk vermindert.

De mortel wordt gemengd met zuiver water in een verhouding van 5 tot 7 l op een zak van 30 kg kant-en-klare kalkmortel. De menging dient te gebeuren met een traag draaiende elektrische menger voor een periode van 3 tot 5 minuten tot een homogene en smeuïge massa bekomen wordt. Aldus bekomt men een zeer goed verwerkbare mortel, die gedurende 2 uur verwerkbaar blijft.
De mortel wordt met de hand of mechanisch aangebracht op de gewenste dikte. Een droogtijd van 1 tot 2 dagen dient in acht genomen te worden.

De grondmortel Unilit 25 mag niet in aanraking komen de grond. Sokkels en zones waar zich capillaire vochtproblemen voordoen, dienen voorafgaand met Unilit 30 behandeld te worden. Ter hoogte van scheuren raden wij tevens het gebruik van roestvrij staal steengaas aan.

Het mortelsysteem mag niet aangebracht worden bij temperaturen lager dan +5°C. Nooit op een bevroren ondergrond aanbrengen, evenmin bij dichte mist. Tijdens zonnige en droge periodes dienen de nodige maatregelen getroffen te worden om een te snelle uitdroging van de vers aangebrachte mortelpasta te vermijden. De mortel dient tegen vorst en sterke bezonning beschermd te worden gedurende 48 tot 72 uren na het aanbrengen.

Opvolging

In het geval de ondergrond waterafstotend behandeld is (siliconen, siloxanen of soortgelijke) of bij twijfel, dient overleg plaats te vinden met de technische dienst van de leverancier van de natuurlijk hydraulische kalkmortel.
De stabiliteit van het product bedraagt minstens 6 maanden indien bewaard in de originele, hermetisch afgesloten verpakking in een gepaste omgeving. Bewaren op een koele en droge plaats, buiten het bereik van vorst. Afschermen van warmtebronnen.

Technische Gegevens

Korrelgrootte max. 1.4 mm
Soortelijke massa ca. 1250 kg/m³
Druksterkte (EN 1015-11)
klasse CS II (1.5 N/mm² ≤ fc ≤ 5 N/mm²)
Hechtsterkte (EN 1015-12) ≥ 0.20 N/mm²
Dampdiffusieweerstand (μ) 11
pH-waarde
verse mortelpasta > 10.5
uitgeharde mortel ~ 7
Brandweerstandsklasse (EN 13501) A1
Verhouding water/mortel 0.25 l/kg
Mengtijd 3 à 5 minuten
Verbruik 14 – 16 kg/m²/cm
Maximale laagdikte per laag 20 mm
Leveringsvorm zakken van 30 kg
Kleur beige