Unilit B-Fluid XA / B-Fluid XC polyvalent bindmiddel

Productomschrijving

Zowel Unilit B-Fluid XA, als Unilit B-Fluid XC is een natuurlijk hydraulische kalk, hetwelk als bindmiddel kan aangewend worden om met behulp van passende toeslagstoffen en natuurlijke pigmenten een zeer performante mortel samen te stellen.

Unilit B-Fluid XA en Unilit B-Fluid XC kenmerken zich door een laag gehalte aan oplosbare zouten en een trage maar sterke hechting. Ze zijn bovendien zeer stabiel en zorgvuldig bereid om problemen van microscheurtjes en een te snelle uitdroging te vermijden en verlenen een hoge plasticiteit aan de samengestelde kalkmortel.
Unilit B-Fluid XA en Unilit B-Fluid XC zijn in overeenstemming met de Europese norm EN 459-1, NHL 5 en NHL 3.5, respectievelijk. De mortels Unilit B-Fluid XA en Unilit B-Fluid XC zijn conform aan de Europese norm UNI EN 998-1.

Toepassingsgebied

Unilit B-Fluid XA en Unilit B-Fluid XC kunnen zonder beperkingen als mortel, vermengd in de juiste verhouding en met de gepaste kwaliteit aan zand en water, aangewend worden in de meest diverse toepassingen in zowel nieuwbouw, renovatie als restauratie; onder meer voor traditioneel en modern metselwerk, voegwerk, grondlagen en afwerklagen voor bepleisteringen, injectiemortels voor stabilisatie en consolidatie, egalisatiechappes, edm.

Bereiding

Unilit B-Fluid XA en Unilit B-Fluid XC worden gemengd met een zuiver zand met een aangepaste uitgebalanceerde korrelverdeling, in een verhouding van 380 tot 450 kg bindmiddel per m³ zand; een gemiddelde samenstelling van 1 volumedeel bindmiddel voor 3 volumedelen zand. De keuze van het zand is uitermate belangrijk om een goede mortel te bekomen. Studies wijzen uit dat zeer goede resultaten bekomen worden met zandsoorten, waarvan de korrelverdeling beantwoord aan de ideale Füller-curve.

Er wordt geen toevoeging van klinker, cement of enig ander synthetisch bindmiddel aanvaard, noch van enig product in de aard van bindingsvertragers, antivriesproducten en/of waterreduceerders.

Verwerkingsvoorschriftften

Voorafgaand wordt de ondergrond gereinigd van losse deeltjes, stof en vetten en vervolgens licht bevochtigd. De ondergrond mag op het ogenblik van het aanbrengen van de mortel evenwel niet verzadigd zijn, daar dit de hechting en de kwaliteit van de aangebrachte mortel sterk vermindert.
De aangemaakte mortel wordt gemengd met zuiver water in een verhouding van 4 tot 5 l op 25 kg bereide kalkmortel. De menging dient te gebeuren met een traag draaiende elektrische menger voor een periode van 5 tot 8 minuten tot een homogene en smeuïge massa bekomen wordt. Aldus bekomt men een zeer goed verwerkbare mortel, die gedurende 2 uur verwerkbaar blijft.

De mortel wordt met de hand of mechanisch aangebracht volgens de geaarde werkwijze in functie van de toepassing. Een droogtijd van 1 tot 2 dagen dient in acht genomen te worden.
Het mortelsysteem mag niet aangebracht worden bij temperaturen lager dan +5°C. Nooit op een bevroren ondergrond aanbrengen, evenmin bij dichte mist. Tijdens zonnige en droge periodes dienen de nodige maatregelen getroffen te worden om een te snelle uitdroging van de vers aangebrachte mortelpasta te vermijden. De mortel dient tegen vorst en sterke bezonning beschermd te worden gedurende 48 tot 72 uren na het aanbrengen.

Opvolging

In het geval de ondergrond waterafstotend behandeld is (siliconen, siloxanen of soortgelijke) of bij twijfel, dient overleg plaats te vinden met de technische dienst van de leverancier van de natuurlijk hydraulische kalkmortel.

De stabiliteit van het product bedraagt minstens 6 maanden indien bewaard in de originele, hermetisch afgesloten verpakking in een gepaste omgeving. Bewaren op een koele en droge plaats, buiten het bereik van vorst.
Afschermen van warmtebronnen.

Technische Gegevens

Maximale korrelmaat1)
0 tot 5 mm 1 mm
5 tot 10 mm 2 mm
10 tot 30 mm 4 mm
Fijnheid (residu < 90 μm) < 5%
Soortelijke massa ca. 1100 kg/m³
Druksterkte na 7 dagen (EN 459-2)
Unilit B-Fluid XA fc ≥ 2 N/mm²
Druksterkte na 28 dagen (EN 459-2)
Unilit B-Fluid XA 5 N/mm² ≤ fc ≤ 15 N/mm²
Unilit B-Fluid XC 3.5 N/mm² ≤ fc ≤ 10 N/mm²
Stabiliteit < 1 mm
Vrije kalk
Unilit B-Fluid XA 4 – 5%
Unilit B-Fluid XC 10 – 11%
pH-waarde
verse mortelpasta > 10.5
uitgeharde mortel ~ 7
Brandweerstandsklasse (EN 13501) A1
Verhouding water/bindmiddel 0.18 l/kg
Mengtijd 5 à 8 minuten
Leveringsvorm zakken van 25 kg
Kleur beige